Prometni center Blisk

Mesto: Ljubljana

Velikost objekta: 1200m²

Leto izvedbe: 2017

Uporabljeni proizvodi na projektu