Elektrospoji

Mesto: Ljubljana

Velikost objekta: 100m²

Leto zaključka: 2017