Dhimahi

Mesto: Ljubljana

Lokacijo: Hrvaška ulica 4

Velikost objekta: 300 m2

Leto izvedbe: 2022

Arhitekti: Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha

Fotografije: Miran Kambič