Za boljši vpogled v gibanje našega telesa, medtem ko smo v službi, je družba Steelcase izvedla globalno raziskavo drže telesa na šestih celinah. Preučevali so več kot 2.000 ljudi, v več različnih položajih.

Ugotovljeno je bilo, da nove tehnologije, skupaj z novimi vedenji, vodijo do devetih novih načinov drže, ki se pri projektiranju ne upoštevajo dovolj.

Pripomočki

Tehnologija na eni strani povečuje produktivnost, vendar pa na drugi strani lahko povzroči bolečino, ki posega v vodenje poslov in nas dekoncentrira ter naredi manj ustvarjalne.

Kako oblikovati pisarniški stol, ki ohranja korak z današnjo tehnologijo? Kako oblikovati stol, ki omogoča vse bolj pomembno vlogo tehnologije?

Uporabniki

Dejavniki, ki so pomembni pri izbiri sedeža segajo od velikosti in strukturi telesa do spola in starosti vsakega posameznika.

Kako zadovoljiti vse uporabnike, vendar hkrati omogočati v neki meri personalizacijo?

Prostori

V isti pisarni se različne delovne naloge izvajajo na različnih mestih. Enako količino časa preživimo na našem delovnem mestu in na področjih sodelovanja. Delimo si mize, kjer isti stol en dan koristi obilnejša, drugi dan pa veliko lažja oseba.

Kako zadovoljiti potrebe več uporabnikov, ki sedijo v različnih prostorih v enem dnevu?