Siemens Healthcare

Mesto: Ljubljana

Velikost objekta: 600 m²

Leto izvedbe: 2017