ROTO podjetje za predelavo in trženje

Mesto: Puconci

Lokacijo: Puconci 12

Velikost objekta: 100 m²

Leto izvedbe: 2017

Uporabljeni proizvodi na projektu