Podkrižnik

Mesto: Nazarje

Velikost objekta: 1500m2

Leto izvedbe: 2016