Podkrižnik

Mesto: Nazarje

Velikost objekta: 1500m2

Leto zaključka: 2016