Medtronic

Mesto: Ljubljana

Velikost objekta: 500 m²

Leto izvedbe: 2016.