Ena od posledic globalnega kulturnega obrata je sprememba izgleda pisarne in željo po čustvenem, kognitivnem in psihično dobrem počutje zaposlenih. Skupina za ustvarjanje globalnega načrta družbe Steelcase predstavlja strategijo skrbno ustvarjenega prostora, kjer se oblika in materializem pomembni toliko, kot želja po učinkovitosti zaposlenih. Takšni objekti omogočajo delavcem, da svobodno izberejo, kje in kako bodo delali.

Novi voditelji

V današnjem zapletenem in globalnem okolju, napredni voditelji preoblikujejo svoje organizacije. Spreminjajo jih v sisteme, ki so kompleksni in prilagodljivi kot narava. Voditelji iščejo načine za izkoriščanje novih idej, brez da ostanejo zakopani v kup podatkov, ki jih ne morejo obvladati. Raziskovalci in oblikovalci družbe Steelcase so uspelo rešiti nekaj inovativnih idej, ki bodo preoblikovale vodstvene prostore v mesta, ki bo usmerjalo voditelje v boljše načine upravljanja.

Več informacij na to temo najdete na tem linku: https://www.steelcase.com/research/360-magazine/office-renaissance/