Zavzetost zaposlenih je zelo pomemben dejavnik, saj usmerja organizacije skozi gospodarsko rast in še pomembneje, tudi ko so tržne razmere nestanovitne in se lahko spremenijo. Ko delavci postanejo nezainteresirani, podjetje izgubi denar, projekti upočasnijo, porabljajo se sredstva, trpijo bolj angažirani delavci in cilji se ne dosegajo. Zato je angažiranje zaposlenih eno ključnih vprašanj, s katerimi se danes soočajo vodilne svetovne organizacije.

Organizacije lahko sprejmejo nekaj nezainteresiranih delavcev, vendar se mnogi vodje ne zavedajo, kako pomemben je ta problem. Raziskava je pokazala, da je več kot tretjina delavcev v 17 glavnih gospodarstvih na svetu nezainteresirana, kar tretjina pa je nekje na sredini – svojim podjetjem ne škodijo, niti ne dosegajo pomembnih poslovnih rezultatov.
Kot druge zapletene težave, s katerimi se danes srečujejo menedžerji, je tudi pri anagžiranosti zaposlenih veliko spremenljivk, ki jih je zelo težko dojeti. Nadaljevanje desetletja zgodovine dela in raziskav na delovnem mestu je Steelcase sodeloval z globalnim raziskovalnim podjetjem Ipsos, da bi ugotovil, kako delovna okolja vplivajo na angažiranje zaposlenih. Postavili smo naslednja vprašanja:

Ali lahko umestitve strateško uporabite za vpliv na sodelovanje?

Katere vrste sprememb v delovnem okolju bodo imele največji vpliv?

Izsledki te raziskave kažejo, da lahko delovno okolje pripomore k motenju zaposlenih ali kvari njihovo delo. Določena so bila tudi področja, kjer bi bile spremembe najbolj koristne. Tu so ključne ugotovitve …

  1. Angažiranje zaposlenih je pozitivno povezano z zadovoljstvom na delovnem mestu
    Podatki kažejo, da so delavci, ki so zadovoljni z različnimi vidiki svojega delovnega mesta, tudi višje angažirani. Le 13% delavcev po vsem svetu je zelo angažiranih in zadovoljnih s svojo skupno delovno izkušnjo.

 

  1. Zaposleni imajo večji nadzor nad svojimi celotnimi delovnimi izkušnjami
    Najbolj angažirani zaposleni imajo večjo prožnost pri izbiri, kje in kako bodo delali. Z lahkoto se lahko gibljejo po pisarni, spreminjajo položaje in izbirajo, kje želijo delati, glede na naloge, ki jih morajo opraviti. Ta ugotovitev kaže, da je ključno načelo oblikovanja delovnih mest zagotavljanje različnih prostorov – za skupine in posameznike, mobilne in statične delavce – kot tudi določitev jasne delovne politike, ki zaposlenim omogoča izbiro.

 

  1. Fiksna tehnologija je pogostejša izbira kot prenosna – 2: 1

Kljub globalnemu sprejemanju mobilnih naprav za osebno uporabo je velika večina vprašanih izjavila, da imajo njihove organizacije dvakrat več fiksne tehnologije kot prenosne možnosti. Ljudje, ki potrebujejo dostop do digitalnih informacij, se lahko počutijo privezane za svoje mize in imajo manj možnosti, da se družijo s kolegi, ki niso fizično blizu. Glede na spremembe v njegovem delovanju bodo morale organizacije razmisliti o uskladitvi svojih delovnih mest in tehnoloških strategij.

 

  1. Tradicionalni načini dela še vedno prevladujejo

Oblikovanje delovnih mest in delovne izkušnje se zelo razlikujejo, tudi v sosednjih državah, skoraj dve tretjini zaposlenih pravi, da delajo v posameznih ali skupnih pisarnah. Popolnoma odprte pisarne zavzemajo pomemben odstotek vseh delovnih prostorov – skoraj četrtino -, vendar zagotovo niso pravilo. Noben ekstrem – popolnoma zaprt ali odprt – ni prava rešitev, rezultati te raziskave pa kažejo, da organizacije niso dosegle ustreznega napredka v oblikovanju. Zaradi tega ne beležijo povečanja zaposlenosti zaposlenih.

  1. Kulturni kontekst vpliva na stopnjo angažiranosti

Kulturne norme in ekonomski dejavniki države, v kateri zaposleni živi, vplivajo na njegove vidike dela in fizičnega dela. Lahko celo vplivajo na to, kako zadovoljni so zaposleni z delovnim mestom in celostno angažiranostjo.

Ta raziskava je bila izvedena na 12.480 pisarniških delavcih v 17 državah in ugotovila je, da je odnos zaposlenih do delovnega mesta povezan s stopnjo njihove zaposlitve. Najbolj angažirani so tudi zaposleni, ki so s svojim delovnim okoljem zelo zadovoljni. V nasprotju s tem pa so tisti, ki so izjemno nezadovoljni s svojim delovnim okoljem, popolnoma nezainteresirani.

Izvor:https://info.steelcase.com/global-employee-engagement-workplace-comparison-emea?hsCtaTracking=72ae1696-404d-4cfe-8fdd-10416612717c%7C76728872-4890-4dbc-b0fa-7bfaf67e0923#compare-about-the-report