Stopnja hrupa za tip službe, ki naj bi se dogajal v pisarnah danes, je težava. V nekaterih odprto zasnovanih pisarnah je, bez stopnja hrupa rangira od 60 do 65 decibelov. To se zdi malo v primerjavi s polno avtocesto, ki sproži 85 decibelov ali hladilnikom, ki sproži 40, ampak lahko zelo oteži delo. Ko so to spoznali, so inženirji iz nemške Družbe inženirjev postavili standarde za hrup v svoji državi za različne tipe dela. Medtem ko je 70 decibelov sprejemljivo za preprosto ali predvsem dinamično pisarniško delo, je 55 decibelov zahteva za predvsem, kot to združenje poimenuje, “intelektualno delo.” Karakteristike le tega so visoka kompleksnost in zahteva po kreativnem razmišljanju, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in  učinkoviti komunikaciji—točno tako znanje, ki lahko, v kolikor je dobro opravljeno, postavi podjetja na sam vrh.

Noise

Priporočena stopnja hrupa za intelektualno delo se nanaša na sodelovanje v diskusijah in sestankih tako kot na samostojno delo. Združenje priporoča enako stopnjo hrupa za zdravnika, ki operira kot za pisarniško intelektualno delo, samostojno ali ekipno.

“Obstajajo raziskave, ki kažejo na to da je najbolj uničujoč zvok, zvok pogovora drugih ljudi.”
Julian Treasure

Nivo hrupa od 60-65 decibelov  ki je pogost v večini odprto zasnovanih pisarnah, ni samo preglasen za koncentracijo, ampak lahko tudi ovira efektivno sodelovanje s povzročanjem motenj govora. Kot razlaga Babisch, zvočni nivo govora je približno 60 decibelov – če se ljudje pogovarjajo en z drugim, v normalnih tonih brez dviganja glasu, na razdalji enega metra (3 ¼ feet). To pomeni da lahko kateri koli drug zvok v enakem nivoju—govor nekoga v bližini, lahko naprimer povzroči—motnjo govora, tako da niso vse besede v pogovoru slišane. “Nič manj,” zatrjuje, “je lahko stavek razumljen narobe zaradi napačne obdelave. To lahko vodi k obratnim učinkom na dolgi rok, zaradi kroničnega izpostavljanja hrupu.”

Noise-2

Drugače povedano, v hrupnem okolju s slabo zvočno izolacijo, so lahko delavci s tem da skušajo slišati druge in da skušajo ne slišati druge pod stresom. Gre za lose-lose situacijo.

Rešitev je, navaja Treasure, v raznolikosti delovnih okolij, da je vsak oblikovan z zasnovo zavedanja hrupa pri nalogah in pri ljudeh, ki prostor uporabljajo. Delovno okolje mora biti zasnovano ne samo na pogled, temveč kot izkušnja v vseh pogledih, predvsem hrupnem,oz. zvočnem.

“Zavedanje zvoka je nova smernica pri dizajnu,” pravi Treasure. “Dobro ozvočenje ali izolacija lahko naredi okolje bolj produktivno.”

Poiskati rešitev za hrup v pisarni ni lahka. 4 stene in vrata niso ravno dobra izolacija, saj se lahko zvok, podobno kot zrak razširi skozi najmanjšo razpoko.V vsakem okolju je lahko zvok ali zapečaten, absorbiran ali maskiran.Vsaka metoda ima svoje prednosti in pomankljivosti, katere je potrebno podrobno preučiti, saj je kontrola zvoka v mejah normale postala imperativ pri dizajnu in pomembno merilo pri splošni učinkovitosti prostora.