Kako dobro počutje vpliva na učinkovitost prid delu.
Ko je IBM vprašal direktorje po vsem svetu, da bi ugotovili katere so najbolj pomembne značilnosti vodenja, je bil odmeven odgovor: sodelovanje, komunikativnost, ustvarjalnost in prilagodljivost. Direktorji iščejo zaposlene s sposobnostjo, da se nenehno znova odkrivajo. Študija ugotavlja, da ti zaposleni nimajo velikih težav z spremembami; učijo se pri delu, pogosto iz izkušenj drugih. Potreba po teh spretnosti je zaradi kompleksnosti problemov, s katerimi se organizacije soočajo danes in povpraševanje po inovacijah, ki ni več stvar elite. Inovativnost je sedaj bistvenega pomena, da dobimo rezultate.
Ampak tukaj nastane nova dilema, s katero se soočajo direktorji: sodelovanje, komunikacija, kreativnost in fleksibilnost so skupek vedenj, ki zahtevajo vodstvene sposobnosti, načrtovanje in način razmišljanja, ki so drugačne od tega, kar so se mnogi voditelji poslovnih naučili v preteklosti. Desetletja so poslovne šole usposabljale mlade voditelje in jih dobro usposobile na področjih, kot so logistika, upravljanje z dobavno verigo, analize in podobno. Šele pred kratkim pa so organizacije opazile, da so te poslovne osnove ni dovolj. Prav tako je treba ustvariti okolje ter kulturo, v kateri lahko uspevajo nova vedenja.
Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti potrebuje novo strategijo, ki lahko preseneti poslovne voditelje – strategijo z močnim poudarkom na organizacijskih in dobrim počutjem zaposlenih.
“Najuspešnejše organizacije zdaj obračajo pozornost na dobro počutje zaposlenih, kot način za pridobivanje čustvene, finančne in konkurenčne prednost,” ugotavlja Tom Rath, vodja Gallupa, raziskovalec delovnih mest in soavtor knjižne uspešnice ” Wellbeing”.

dobrobit1

Rath in drugi vodilni misleci pri tej temi poudarjajo, da je dobro počutje zaposlenih izrazito drugačen pojem kot počutje, ki se osredotoča samo na fizično zdravje. Trenutno je to primarno področje, kamor podjetja posvečajo njihovo pozornost. V Združenih državah Amerike, poganja wellness programe potreba po nadzoru stroškov zdravstvenega varstva, ki jih nosi običajno delodajalec. V drugih državah po vsem svetu, podjetja in vlade si prav tako prizadevajo nadzor nad naraščajočimi gospodarskimi stroški telesnih in duševnih bolezni pri delovni sili.

Napad na dobro počutje

Organizacije imajo dobre razloge, da so prezaposlene z fizičnem počutjem, saj obstaja jasna povezava s stroški. Po vsem svetu, stopnje srca in pljučne bolezni, sladkorna bolezen in debelost strmo naraščajo. Prehrambena in kmetijska Organizacija združenih narodov (FAO) je pokazala, da je v Mehika z 32,8% odraslih predebelih, presegla ZDA na 31,8%. Danes je približno 1,5 milijarde ljudi na svetu z prekomerno telesno težo in vsaj 25% jih je na Kitajskem, po podatkih Duke University globalnega Zavoda za zdravstveno varstvo. V Mehiki je sladkorna bolezen tipa 2 vodilni vzrok smrti, za odrasle, pravi študija 2011 na Svetovnem gospodarskem forumu in Harvard School of Public Health.
Medtem ko zmanjšano telesno zdravje predstavlja vse večjo nevarnost za delodajalce, vseprisotnost tehnologij prisili ljudi, da multitaskajo, kot še nikoli doslej, kar vodi do kognitivne preobremenitve. Po mnenju avtorja, raziskovaleca in učitelja na Harvardu Shawna Achora, lahko naša čutila sprejmejo 11M bitov informacij na sekundo, ampak zavestno možgani lahko učinkovito obdeluje le 40 bitov informacij. Prehod iz ene naloge na drugo otežuje izolacijo motečih dejavnikov in lahko povzroči duševne blokade, ki zmanjšujejo produktivnost oseb, več kot 40%, glede na raziskave, ki so jih poročali iz Ameriškega psihološkega združenja.
Poleg kognitivnih težav je tudi stres močno prispeval k eksploziji “bolezni razvitega naroda« po vsem svetu. Hitre spremembe v delu, orodju in tehnologiji, ki so bolj kompleksna, zahtevna in stresna. Delo se je začelo zlivati z življenjem stran od delovnega mesta. Ti dejavniki močno pripomorejo k izgorelosti zaposlenih in drugih znakov slabega počutja.
V Združenem kraljestvu, raziskava Centra za mentalno zdravje postavlja stroške, povezanih z zdravjem (v službi fizično, ampak psihično neproduktivno), na 15 milijard funtov vsako leto, kar je skoraj dvakrat več kot strošek dopusta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da je stres kot dejavnik pri najmanj polovici vseh izgubljenih delovnih dni. Prevelik stres na delovnem mestu se sedaj pojavlja v državah v razvoju, glede na poročilo 2011 v časopisu Le Monde: “Države iz Azije in na južni polobli, se zdaj soočajo z psiho-socialnimi problemi in gospodarski posledici, povezane z inducirano napetostjo. ”

dobrobit2

“ Najuspešnejše organizacije že zdaj obračajo pozornost na dobro počutje zaposlenih kot način za pridobivanje čustveno, finančno in konkurenčno prednost. “
Tom Rath
Da bi razumeli kaj bi prineslo dobro počutje, so pri STEELCASE Workspace raziskovalci v Evropi, Severni Ameriki in Aziji, globoko poglabljali v temo in raziskovali vlogo fizičnega delovna mesta pri vedenju zaposlenih. STEELCASE-ove primarne raziskave in raziskovanja različnih pojmov dobrega počutja, je ekipa prišila do enotnega zaključka: Dobro počutje je sistemsko in celovito, ter vključuje mnogo razsežnosti, vključno s fizičnimi, kognitivnimi in psihološkimi potrebami ljudi. Ekipa je sklenila, da kraji, kjer ljudje pridejo delati skupaj, so lahko izdelani tako, da imajo pozitiven učinek na različnih dimenzij dobrega počutja delavcev.
“Slabo zdravje lahko vodi do slabih poslovnih rezultatov, ko pride do odsotnosti delavcev, nesreč in povečanih stroškov, tako da je bil velik poudarek na preventivi,” pravi Beatriz Arantes, raziskovalec pri Steelcase-u, ki je sodeloval pri raziskovanju dobrega počutja delavcev. Arantes tudi pravi, da se vedno bolj zavedam pomena dobrega počutja, saj ga imamo za obrambni ukrep pri poslovnih strategijah “Fizični wellness je izredno pomembno področje,” pravi Nicholas de Benoist, ki je sodeloval z Arantesom in drugimi pri raziskovanju za STEELCASE. “Vendar pa se osredotočanje samo na fizično počutje lahko dejansko škoduje tudi dobremu počutju ljudi. Če posvečamo pozornost samo fizičnemu zdravju zgrešimo večje poslovne priložnosti: dobro počutje zaposlenih je kritična pot za doseganje ustvarjalnosti in inovativnosti, kar je pomembno, da so dandanes podjetja uspešna.
In samo napredni delodajalci so dobili to sporočilo. “Danes vidimo porast zanimanja za dobro počutje z nekaterimi organizacijami v bolj proaktivnem smislu,” ugotavlja Arantes. “Podjetja so zainteresirana pri iskanju večje inovativnosti. Stavijo na to da lahko pridobijo pozitivne rezultate z bolj kreativnim, vključevalnem in inovativnim delovnim mestom. V globalni ekonomi, katera se osredotoča na znanje je investicija v dobro počutje popolnoma povezano z interesom poslovanja.