Eli Lilly

Mesto: Ljubljana, Slovenija

Velikost objekta: 300 m2

Leto izvedbe: 2015

Uporabljeni proizvodi na projektu